Trước Tiếp theo

06-09-2018

Thế mới tài Cha nói với con: – Mày cầm cái chai đi mua một chai rượu nhé. – Tiền đâu mà mua hả bố? – Không có tiền mua được mới tài chứ? – Một lát sau, con cầm cái chai không về, cha hỏi: Rượu đâu hả mày? – Không có rượu, vẫn uống được, thế mới tài chứ.
Loading...
Lý do đi ăn xin Một người đi đường hỏi ông ăn xin: "Sao ông lại đi ăn xin?". – Để tôi lấy tiền uống rượu. – Vậy sao ông lại uống rượu? – Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin. – !!!!!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Nói với thế giới (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Mời đi chơi (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Nhắm mắt nhìn thế nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Thết Chúa Đại Phong (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Xứng tài đối đáp (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Phát minh mới (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Đa tài (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Trễ vì tai nạn (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Hay thế còn gì (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Hiện tại và tương lai (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: