Trước Tiếp theo

06-09-2018

Không phải giả Thanh tra: – Bằng của ông là bằng giả ! Sếp đáp: – Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
Loading...
Lạc quan Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa liền bị mấy họng súng đen sì gí vào đầu: – Các ông cần gì ạ? – Vàng – Bao nhiêu? – 100 kg – 105 kg được không? – Quá tốt – Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Chỗ Rẽ Đây Phải Không? (Tạo ngày: 25/12/2018)

2. Giá của hợp đồng hôn nhân vô thời hạn (Tạo ngày: 27/11/2018)

3. Có hoặc không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. 12 con giáp (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Khỏe không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Phi hành gia (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Ăn được hay không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Không để mắt tới (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Không bẩn (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Bên tăng bên giảm (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: