Trước

06-09-2018

Lạc quan Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa liền bị mấy họng súng đen sì gí vào đầu: – Các ông cần gì ạ? – Vàng – Bao nhiêu? – 100 kg – 105 kg được không? – Quá tốt – Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này.
Loading...
Trước

Các bài viết liên quan

1. Tìm trẻ lạc (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Bị lạc (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Kiếm tiền bằng viết lách (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Vả quan huyện (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Quan sắp đánh bố (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Đánh quân ngũ sách (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Thêm cho ba quan nữa (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Quan rẻ thối (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Quảng cáo 2 (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Bài văn bất hủ của học trò - Ghi lại sự giằng xé, quằn quại trong nội tâm của Văn sĩ Hộ (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: