Trước Tiếp theo

06-09-2018

Phải làm nghề khác – Này con yêu! Anh cả thì học kinh tế, anh hai học tài chính. Sao con không theo gương các anh mà lại đi học luật? – Nếu con không học làm luật sư thì sau này ai sẽ cứu hai anh con đây?
Loading...
Không phải giả Thanh tra: – Bằng của ông là bằng giả ! Sếp đáp: – Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
Lạc quan Nửa đêm có tiếng đập cửa. Chủ tiệm cầm đồ mở hé cửa liền bị mấy họng súng đen sì gí vào đầu: – Các ông cần gì ạ? – Vàng – Bao nhiêu? – 100 kg – 105 kg được không? – Quá tốt – Cục vàng yêu quý của anh, dậy đi, có người đến đón em đi này.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Chỗ Rẽ Đây Phải Không? (Tạo ngày: 25/12/2018)

2. Làm sao biết được (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Trạng lợn làm thơ (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Quýt làm cam chịu (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Làm sao đánh được? (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Mười lăm (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Xấu xí sẽ làm gì? (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Chỉ làm một việc là nhanh (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Làm bài cho kịp (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Phải làm gì? (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: