Trước

12-06-2019

Trưởng phòng cảnh sát điều tra

Trưởng phòng cảnh sát điều tra xét hỏi phổ biến kinh nghiệm cho anh em:
- Nghề của chúng ta đòi hỏi phải hết sức cẩn thận, sơ ý là bị kiện cáo lôi thôi như chơi ấy. Vì vậy, khi lập biên bản thu giữ bất cứ vật gì, chúng ta cũng tránh những ý kiến võ đoán. Chẳng hạn, khi tang vật là vàng, chúng ta không thể giám định ngay đó là vàng thật hay vàng giả. Trong trường hợp này, cần ghi biên bản: Thu giữ 5 vòng kim loại có màu vàng.... Hiểu chưa?
- Dạ, hiểu! - Các chiến sĩ mới đồng thanh.
Cuối tuần đó, trên bàn của Trưởng phòng có ba tập báo cáo.
Báo cáo 1: Ngăn chặn một vụ thanh toán của xã hội đen ở phường X, tang vật thu giữ là 12 thanh kim loại có mũi nhọn, có cạnh sắc và có cán.
Báo cáo 2: Phá một vụ trộm ở phường Y, tang vật thu giữ là một cục kim loại màu đen có hình đầu máy khâu.
Báo cáo 3: Ngăn chặn một vụ hôi của khi hỏa hoạn ở phường Z, tang vật thu được là 3 cục sứ có hình bồn cầu.

Loading...
Trước

Các bài viết liên quan

1. Xiển Trả Lời Vua (Tạo ngày: 25/12/2018)

2. Phập phồng (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Trái ngược (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Thết Chúa Đại Phong (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Trả ơn bà chúa Liễu (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Trạng Lợn xem bói (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Cồn Trạng Lột (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Trạng lợn làm thơ (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Trạng nguyên hay trạng dở (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Trạng gặp người tiên (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: