Trước

25-12-2018

Xiển trả lời vua

Đồn rằng có một lần vua ngự tuần ra Thanh Hóa. Nghe nói con cháu Trạng Quỳnh vẫn còn, vua bèn cho đòi đến. Xiển vâng lệnh tới hầu. Vua hỏi:

- Trước khi Trạng chết có trối trăng lại điều chi không?

Xiển đáp:

- Dạ có ạ!

Vua bảo:

- Thế nhà ngươi hãy thuật lại lời Trạng trối trăng cho ta nghe.

- Dạ tâu Hoàng thượng, cố tôi trước khi từ trần chỉ trối lại có một câu thôi ạ!

- Một câu cũng được, cứ nói ta nghe.

- Dạ, nhưng tôi không dám nói ạ!

- Tại sao!

- Dạ, nói ra sợ Hoàng thượng không được vui lòng.

- Được cứ nói, dù câu nói ấy thế nào ta vẫn không bắt tội.

Xiển năm bảy lần từ chối, vua năm bảy lần gặng hỏi, sau cùng Xiển mới thưa:

- Dạ, tâu Hoàng thượng, ông tôi kể lại rằng: "Trước khi cố tôi nhắm mắt, con cháu xúm xít quanh giường hỏi cố tôi có dặn con cháu điều chi không. Nhưng cố tôi không trả lời. Con cháu không yên tâm, cứ gặng hỏi mãi, cố tôi chỉ quát lên một câu: "Hỏi cái mả cha bay hay sao mà hỏi mãi thế?", rồi tắt thở

Trước

Các bài viết liên quan

1. Lời cầu nguyện (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Trả lời quá chuẩn (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Từ trái nghĩa (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Cạnh tranh (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Con gái và con trai ai ghê hơn (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Họp báo sau trận đấu (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Có nhà Sài gòn từ 2 bàn tay trắng (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Trăn trối (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Trả tùy theo nhan sắc (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Nếu trái đất này không có mình (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: