25 Dec

Chỗ Rẽ Đây Phải Không?

Ba Giai - Tú Xuất

Chỗ Rẽ Đây Phải Không? Khi đến một quán nước ở gần địa phận hạt Gia Lâm, Ba Giai vào quán uống nước để tiếp tục lên đường. Lúc ấy, mặt trời đã xế trưa. Bà chủ quán bảo:

25 Dec

Gặp Cô Hàng Mắm Tôm Chợ Ðồng Xuân

Ba Giai - Tú Xuất

Gặp Cô Hàng Mắm Tôm Chợ Ðồng Xuân Sau khi về nhà cúng giỗ bố xong, Ba Giai khăn áo chỉnh tề ra Hà Nội. Ba Giai vào trọ một nhà hàng cơm nọ. Trong lúc chuyện trò, bà chủ nhà hàng cho biết:

25 Dec

Tao Bóp Ngay Ðây Cho Mà Coi

Ba Giai - Tú Xuất

Tao Bóp Ngay Ðây Cho Mà Coi Ba Giai đến cô hàng chim ở cửa Bắc. Ba Giai ăn mặc lịch sự lắm, nên nhác thấy, cô hàng đã đon đả chào mời:

25 Dec

Nâu Này Của Tôi Hay Của Cô

Ba Giai - Tú Xuất

Nâu Này Của Tôi Hay Của Cô Một hôm, Ba Giai đến quầy của cô hàng nâu nổi tiếng đanh đá. Ba Giai ra đi không mặc quần, chỉ mặc một cái áo dài rộng thùng thình mượn của ông chủ nhà hàng cơm.

25 Dec

Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự

Ba Giai - Tú Xuất

Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự Một hôm trời tối, Tú Xuất vào nghỉ tại một nhà hàng nọ ở bên đường cái quan, ở đó, đã có anh hàng mèo đến trước ngồi chễm chệ trên giường, bên cạnh để đầy lồng nhốt đầy mèo.

25 Dec

Sau Một Ðêm Ngủ Trọ

Ba Giai - Tú Xuất

Sau Một Ðêm Ngủ Trọ Cuỗm được một vố ở nhà một bà góa, Tú Xuất đi thẳng một lèo ra thành phố Nam Ðịnh. Sau những ngày ăn chơi, khi thấy túi đã cạn tiền, Tú Xuất đi mua cái vali,

6 mục