Không chia ngày đêm

Không chia ngày đêm Cảnh sát tra hỏi một tên cướp: – Vì sao mi dám cướp của người khác? Tên cướp trả lời: – Sao lại gọi là cướp?. Đo

41 mục
Loading...