Thi trượt hay ăn nhầm?

Thi trượt hay ăn nhầm? Trong kỳ thi môn giải phẫu ở trường Y, vị giáo sư hỏi thi hôm đó thông báo là trong cặp của ông để các bộ phận cơ thể người. M�

71 mục
Loading...