02 Jul

Nói thẳng nhưng vẫn xa

Truyện cười nhà binh

Nói thẳng nhưng vẫn xa Trong quân y viện, anh thương binh bị bó bột cả hai chân hai tay đang khẩn khoản nhờ cô y tá: – Trời ơi ngứa… "ấy" quá, cô gãi giù

02 Jul

Vẫn là bệnh cũ thôi

Truyện cười nhà binh

Vẫn là bệnh cũ thôi Bác sĩ khám cho một thương binh, mãi không luận ra được căn bệnh liền hỏi anh ta: – Những triệu chứng này có từ khi anh bị thương �

02 Jul

Rượu và lính

Truyện cười nhà binh

Rượu và lính Một anh lính sau khi uống rượu say thì gặp đại đội trưởng : – Này, đồng chí, uống rượu rất nguy hiểm cho sức khoẻ

02 Jul

Bắt phải "mạch gỗ"

Truyện cười nhà binh

Bắt phải Một thương binh đi khám bệnh, bác sĩ sờ lên cổ tay anh ta và xem đồng hồ. Sau một phút theo dõi, ông này phán: – Tốt, mạch đập bình

44 mục