Truyện 42

Truyện 42 Lại nói về Quan Vũ.
Quan Zu thần oai hiển hách trên chiến trường nhưng ở nhà chỉ là 1 con cún trước vợ, Vũ lao vào quân địch như con sói lao vào bầy dê nhưng vợ lại là Sư tử. Hơn nữa Quan Vũ lại sợ gián (???) but why?? Vì Quan Zu sợ vợ mà vợ sợ gián nên...

Truyện 41

Truyện 41 Lại nói về Điển Vi.
Một hôm, Điển Vi rủ Hứa Chử và Trương Liêu đi nhậu.
Với bản tính cẩn thận của 1 vị tướng dày dạn trận mạng. Trương Liêu hỏi ngay: Này, hôm nay mày khao hay tí nữa lại Lệ Quyên đấy..(???)

Truyện 40

Truyện 40 Lại nói về Đổng Công...
Đổng Công hay đi chat nên làm quen được với Điêu Thuyền... Để chứng tỏ với người đẹp mình thuộc dạng "nhà mặt phố Bố làm to" nên Đổng Công rất ga lăng...

Truyện 39

Truyện 39 Lại nói về Chu Du...
Một hôm, Lưu Bị cùng chư tướng sang đông Ngô để ăn lẩu hải sản và bàn kế hoạch móc lốp Tào Tháo.
Để giữ bí mật và tránh sự dòm ngó của công an. Tôn Quyền mời Lưu Bị và đàn em lên động lắc là 1 chiến thuyền nhãn hiệu @150 đậu giữa sông trường giang... Cuộc vui đang vào cao trào thì tàu đâm phải đá ngầm, thuyền rung dữ dội, lắc giật hơn cả uống thuốc lắc.

Truyện 38

Truyện 38 Lại nói về Triệu Vân
Từ ngày Quân Thục mời được thầy bói siêu đẳng Khổng Minh về làm quân sư thì sáng ăn lô, chiều ăn đề cuối tuần đi ăn cắp cả lũ... Quân thục đánh đông dẹp bắc, quân địch dù có đông trẻ con, đông đàn bà, đông người già thậm chí đông cả ba thứ vẫn bị quân thục đánh cho tan tác (???) Quân thì thiện chiến, tướng thì thần oai nhưng đen cho quân thục là trên đời không có thằng nào hoàn hảo.
Quân thục tất cả trên dưới đều bị nhiễm căn bệnh thế kỷ là... Sợ Vợ

Truyện 37

Truyện 37 Lại nói về Trương Liêu..
Lữ Bố và Trương Liêu die cùng lúc và gặp nhau trên thiên đàng.
LB : ủa, sao mày chết thế??? tao nghe nói SIDA 10 năm mới đi ăn cắp cơ mà???

Truyện 36

Truyện 36 Lại nói về Hạ Hầu Kiệt
Một hôm, Chử vừa đi tuần về thì gặp Kiệt đang đứng cười ha hả...
Chử bèn hỏi: Sao, trúng lô hả khao đi mày..??

Truyện 33

Truyện 33 Lại nói về Lưu Bi
Lưu Bị vốn chuộng người tài, khả năng đặc biệt của bậc đế là biết dùng người... ai có tài năng trong thiên hạ đều được Bị mời về làm việc quần quật như osin nhưng bù lại Bị hậu đãi bằng lương cửu vạn (???)

Truyện 35

Truyện 35 Lại nói về Quan Zu.
Quan Zu và Trương Phi luôn luôn kèn cựa với nhau xem ai là người đứng thứ 2 sau Lưu Bị.
Trương Phi nói với Lưu Bị : Em đâu có kém gì thằng Zu mà sao e lại phải đứng thứ 3.
Quan Zu : Mày ngu đến mức không biết kém tao cái gì thì đứng thứ 3 là đúng rồi.

Truyện 34

Truyện 34 Lại nói về Trương Phi (sao nói lắm về thằng này thế nhỉ)
Một hôm Trương Phi rủ Triệu Vân : Hôm nay tao ăn đề 2 nháy (???), tao khao mày nhậu 1 chầu đã đời luôn... mày thích đi lắc, karaoke, Chat, gái... hay bắn bi (???) cứ nói ???
Triệu Vân: Thôi nhậu đi, nhưng hôm nay mày xông xênh thì kiếm chỗ nào đặc biệt 1 chút chứ lên sàn mãi cũng chán.

72 mục
Loading...