06 Feb

Truyện 15

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 15 Lại nói về Lữ Bố
Lữ Bố sau khi bị chém lên thiên đường gặp thượng đế, thượng đế bèn dẫn Lữ Bố đi chọn phòng. Ở đây mỗi phòng đều có 1 chiếc đồng hồ nhưng cái thì quay chậm rì cái thò quay tít thò lò như lắp mô tơ vào đít. Bố hỏi : thưa ngài sao phong nào cũng có đồng hồ mà lại không lắp điều hòa..??

06 Feb

Truyện 14

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 14 Lại nói về Lưu Bị, Khổng Minh, Bàng Thống.
Một hôm LB, KM, BT buồn rầu ngồi nói chuyện với nhau.
LB : chán quá con vợ tao nó ngoại tình với thằng Vân
KM, BT : sao công chúa ý lộn chúa công lại biết???

06 Feb

Truyện 13

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 13 Lại nói về Không minh, triệu Vân, Quan Zu ...
Bè lũ 3 thằng cải trang sang do thám Đông Ngô để tiện bề móc lốp...thế nào Lão Khổng cùng 2 tướng lại mò nhầm vào hậu cung của Quyền. Gái đẹp vô số, vốn sẵn tính mê gái 3 tên lập tức trổ tài hươu vượn. Không ngờ đây chính là cái bẫy của Tôn Quyền. Sau khi bắt trói 3 tên thì Tôn Quyền nói :

06 Feb

Truyện 12

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 12 Lại nói về Quan Zu..
Quan Zu oai chấn thiên hạ nhưng lại mắc bệnh nói lắp kinh niên..cũng có thể do trước khi nổi tiếng Zu là phát thanh viên của phường nên mắc bệnh nghề nghiêp.
Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra ở Hoa Dung..Trận đó Tháo thân tàn ma dại lê lết đến Hoa Dung..Quan Zu nhảy ra như 1 chiến tướng nhà trời hét lên :

06 Feb

Truyện 11

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 11 Lại nói về Trương Phi
Triệu Vân thấy TP đầu tóc rũ rượi ngồi cạnh cốc rượu ngần ngừ chưa uống..Vân bèn nhảy vèo tới cầm cốc rượu ực 1 hơi...chợt thấy Phi khóc rống lên nước mắt dàn dụa.
Vân : tao đùa tí mà mày đã khóc như Lưu Bị chết ý..tao đền chai XO được chưa?

06 Feb

Truyện 10

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 10 Lại nói về Lưu Bị
Một hôm Lưu Bị gọi Khổng Gia Cát Ngọa Long Lượng Minh (viết tắt là Khổng Minh) vào hầu và nói: Ta nghe nói khi xưa ngoài tài buôn nước bọt ngươi cũng là người trên thông thiên tai dưới tường địa lôi phải ko?
Khổng minh nghĩ thầm : mie, thông thiên văn tường địa lý mà nói thành như đúng là ngu mà còn bày đặt chơi chữ…
KM : Dạ thần cũng biết chút ít về tướng số đại vương cần xem gì thì đưa tay đây…

06 Feb

Truyện 9

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 9 Lại nói về Trương Phi.
Linh hồn Trương Phi chết bay đến quỉ môn quan thì gặp Diêm Vương.
Diêm Vương bèn nói: Phi ! khi xưa ngươi làm nhiều điều ác, giết người cướp của cho vay nặng lãi… ko thiếu điều gì nhưng theo luật nếu ngươi kể được ra 1 việc làm dũng cảm thì tao cho mày lên thiên đường....

06 Feb

Truyện 8

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 8 Lại nói về Đổng Công.
Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà và hỏi:
- Nè HĐ vợ ta là Điêu Thuyền dạo này liên tục ngoại tình với bọn Bố, Liêu, Quách, Lý....
HĐ luống cuống ngắt lời:

06 Feb

Truyện 7

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 7 Lại nói về Hoa Đà.
Tương truyền lúc Khổng Minh biết mình không thoát khỏi mệnh trời bèn gọi vợ vào và nói.
Phu nhân ơi ta sắp đi ma teo rồi (chết <--từ điển Lạc Việt). Ta muốn mặn nồng với nàng lần cuối.

04 Feb

Truyện 6

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 6 Lại nói về 3 nước Ngô, Thục, Ngụy. 1 hôm Tào tháo, Lưu bị, Tôn Quyên cùng chư tướng và thân bằng cố hữu họp hội nghị G3 và ăn búp phê trên 1 chiến thuyền to và đẹp nhất nước Ngô.

04 Feb

Truyện 5

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 5 Lại nói về Tháo.
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.
Chử bèn hỏi : có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô à???

04 Feb

Truyện 4

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 4 Lại nói về Đổng Công. Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói:
- Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta.
Hoa Đà : ok Sir.

04 Feb

Truyện 3

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 3 Lại nói về Khổng Minh và Tư mã Ý (suốt ngày lại nói....)
Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, việc nước Nam Man gia nhập WTO...
Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý.

04 Feb

Truyện 2

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 2 Lại nói đến Lữ Bố, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết còn Bố và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận ko hay chém nốt cho có bầu bạn.

04 Feb

Truyện 1

Tam Quốc truyền kỳ

Truyện 1 Lại nói về nhà Ngô và nhà Thục, sau bao trận chiến dai dẳng kéo dài mà nhà Ngô vẫn ko chiếm lại được Kinh Châu từ tay nhà Thục. Tôn Quyền bèn mời Lưu Bị dự hội nghị bàn đèn, ko động võ nữa mà chuyển sang động khẩu (đàm phán).

75 mục