Trứng rồng ăn xảm xịt mà hôi mùi tro

Trứng rồng ăn xảm xịt mà hôi mùi tro Số là hồi nẳm, trời hạn, hạn gì đến lung bàu, đìa ao… cả xứ này khô hết trọi. Tới tháng tư, tháng năm rồi mà mây trời cứ v�

Băm lăm hạn nặng

Băm lăm hạn nặng Có một gã lý trưởng nhà giàu, ỷ thế Tây đồn hà hiếp nhân dân, nên ai cũng oán ghét. Có một lần không rõ vì lý do gì mà hắn bị T�

Có nhẽ đâu thế

Có nhẽ đâu thế Hai anh bạn chơi với nhau rất thân, nhưng hay bắt bẻ nhau. Khi anh nọ nói câu gì, thì anh kia bảo "Có nhẽ đâu thế!". Một hôm, hai anh b�

Chết là rất sướng

Chết là rất sướng Có một ông lão bệnh nặng sắp chết nhưng ông rất sợ. Một người bạn tới thăm, ông liền than thở: – Tôi chắc chết mất. Không bi�

Cầm tinh con chó

Cầm tinh con chó Có một người được mời đi ăn cỗ. Chủ nhà vừa mới nói câu "xin mời" xong, anh ta liền uống luôn mồm gắp luôn tay, ăn không biết c

Tri huyện Lê Kim Thằng

Tri huyện Lê Kim Thằng Một hôm, nhân có lệnh của bọn chức dịnh bắt tất cả trẻ già trai gái làng hoàng Bột phải ăn mặc chỉnh tề để đi đón quan huyện

Tin ma quỷ

Tin ma quỷ Ông chủ nhà hỏi đứa ở: – Mày có tin ma quỷ không? – Thưa không. – Tại sao tuần rồi mày xin phép về chôn ông già vợ mày mà sán

Chim chuột ở U Minh

Chim chuột ở U Minh Năm đó, tui làm đám mạ ở gần mé rừng. Nói là "làm đám mạ", vậy chớ có làm gì đâu. Ở xứ này mà, tháng hạn châm một mũi lửa

Nhân đức

Nhân đức Có người hay nói nịnh. Một hôm, đến thăm quan huyện, vừa vào dinh, đã khen rối rít: – Quan lớn nhân đức thật. Thú dữ cũng phải l�

Sao đã vội chết

Sao đã vội chết Một ông thầy lang xưa nay vẫn khoe chữa bệnh giỏi, ngày nọ có một ông lão đột ngột lại hỏi: – Lão nghe thầy chữa bệnh thần lắ

159 mục
Loading...